Communications in Mathematical Sciences

Forthcoming Papers


 • Ankita Jain, Iyla Timofeyev and Eric Vandern-Eijnden

 • Jiao Li and Dexuan Xie

 • Zhilei Liang and Xiaoding Shi

 • Ryo Takei, Richard Tsai and Yanina Landa

 • Jianfeng Lu and Jeremy Marzuola

 • Christophe Pallard

 • Chuangchuang Liang and Kaijun Zhang

 • Rinaldo M. Colombo and Elena Rossi

 • Ronghua Pan and Weizhe Zhang

 • Gerard Awanou
 • Anne C. Bronzi, Milton C. Lopes Filho and Helena J. Nussenzveig Lopes

 • Remi Carles and Jorge Drumond Silva

 • Kazuo Yamazaki

 • Teng Wang

 • Meili Li, Reinhard Illner, Rod Edwards and Junling Ma

 • Songting Li, Douglas Zhou and David Cai
 • Guanghui Hu, Xiaodong Liu, Fenglong Qu and Bo Zhang
 • Donglong Li, Yanfeng Guo and Bolin Guo
 • Jacques Schneider
 • Zachary Bradshaw and Z. Grujic
 • Benoit Perthame, Nicolas Seguin and Magali Tournus
 • Giuliano Lazzaroni, Mariapia Palombaro and Anja Schloemerkemper
 • Stefan Possanner, Luigi Barletti, Florian Hehats and Claudia Negulescu
 • Solene Ozere and Carole Le Guyader
 • Jose Raul Quintero Henao
 • Pierre Degond, Giacomo Dimarco, Thi Bich Ngoc Mac, Nan Wang
 • Giacomo Albi, Michael Herty, and Lorenzo Pareschi
 • G. Furioli, A. Pulvirenti, E. Terraneo and G. Toscani
 • Emeric Bouin and Sepideh Mirrahimi

 • Tadele Mengesha and Qiang Du

 • Nicola Bellomo and Abdelghani Bellouquid

 • Jian Zu, Shihong Shao, Huazhong Tang and Dongyi Wei

 • Stefano Bosia, Monica Conti and Maurizio Grasselli

 • Isabelle Tristani

 • Benjamin Gess and Panagiotis E. Souganidis

 • Jack Spencer and Ke Chen

 • Xinglong Wu

 • Yanqiu Guo, Konrad Simon and Edriss Titi

 • Zhong Tan and Yong Wang

 • Honghu Liu, Taylan Sengul, Shouhong Wang and Pingwen Zhang

 • Mimi Dai

 • Karl Yngve Lervag and John Lowengrub

 • Chunxiong Zheng

 • Laurent Gosse

 • Fenghang Yin and Jack Xin

 • Denise Aregba

 • Nengsheng Fang, Xinfeng Ruan and Caiciu Liao

 • Jason Kaye, Lin Lin and Chao Yang

 • Ewelina Zatorska, Piotr Bogus law Mucha

 • Hong Cai and Zhong Tan

 • D. Benedetto, E. Caglioti, U. Montemagno

 • Christophe Gomez

 • Igor Kukavica and Fei Wang

 • Chao Chen

 • Qiang Tao, Jincheng Gao and Zheng-an Yao

 • Rongjie Lai, Jianfeng Lu and Stanley Osher

 • Qian Tao and Hui Zhang

 • Russel E. Caflisch, Stanley J. Osher, Hayden Schaeffer and Giang Tran
 • Armin Lechleiter and Stefan Peters

 • Bojan Popov and Vladimir Tomov