Научни интереси
Аз съм учен в областта на Теория на Изчислимостта. Интересувам се от всички области на теория на изчислимостта, ефективната математика и изобщо логиката. Централно място в моите изследвания заемата номерационната сводимост и номерационните степени. Особено ме привличат въпроси и резултати свързани с определимост от първи ред.
Предишна работа
2008-2017 Доцент
Катедра по математическа логика и приложенията ѝ
Факултет по математика и информатика
Софийски университет

2012-2014 Гост Учен
Факултет по математика
Университет на Калифорния в Бъркли

2005-2008 Мария Кюри стипендиант
Група по логика
Факултет по математика
Университет на Лийдс
Организаторска дейност
От 2009:Ръководен комитет на серията конференции Работна среща по теория на изчислимостта.
От 2012: Ръководен комитет на серията конференции Изчислимост в Европа.
От 2016:CiE Специална група Жените в изчислимостта.
Редакторска дейност
Члена на редакторския колектив на научното списание Mathematical Logic Quarterly.
The Incomputable: Journeys Beyond the Turing Barrier, Springer International Publishing AG, ISBN 978-3-319-43667-8 (2017).
Lecture Notes in Computer Science 9136, “Evolving Computability”, 11th Conference on Computability in Europe Proceedings, Springer (2015).
Collected works of Ivan Soskov, Sofia University Press (2014). Моля пишете ми ако искате копие на книгата. Разгледайте корицата .
Journal of Logic Computation 23(6) , Special Issue: The Incomputable, an Isaac Newton Institute Workshop, S. Barry Cooper and Mariya I. Soskova, guest eds (2013).
Образование
2008Доктор по математика, Университет на Лийдс под ръководството на проф. С. Бари Купър.
2005 Магистър, специалност математика, Софийски университет, програма "Логика и алгоритми".
2004 Бакалавър, специалност по информатика, Софийкси университет, Факултет по математика и информатика.
Мария