Naser Talebizadeh Sardari
413 Van Vleck Hall, 480 Lincoln Drive | Madison WI 53706
       

invited talks  

  1. Duke number theory seminar
  2. Group actions and Dynamics seminar-Yale University (Nov 2015)
  3. Wesleyan analysis seminar (Nov 2015)
  4. Junior Number Theory Days-Rutgers University (Nov 2015)