Math Department MA and PhD Graduate Students


Ivan
Aidun

Michel
Alexis

Edwin
Baeza

Jiaming
Bai

Maya
Banks

Geoffrey
Bentsen

Tejasi
Bhatnagar

Tejas
Bhojraj

Brandon
Boggess

Caitlyn
Booms

Ben
Branman

Benjamin
Bruce

Juliette
Bruce

Yunhui
Cai

Yunbai
Cao

Jiahao
Chang

Di
Chen

Hongfei (Carrie)
Chen

Hongxu
Chen

Shi
Chen

Yian
Chen

Yu
Chen

John
Cobb

Jeffrey
Covington

Colin
Crowley

Ewan
Dalby

Jane
Davis

Seth
Davis

Jiacheng
Deng

Yida
Ding

Zhiyan
Ding

Shanglie
Du

Shengze
Duan

Rebecca
Eastham

Enkhzaya
Enkhtaivan

Yihang
Fang

Mengchuheng
Feng

Yu
Feng

Yu
Fu

Chun
Gan

Owen
Goff

Vefa
Goksel

Asvin
Gothandaraman

Sang
Han

Yuxi
Han

James
Hanson

Will
Hardt

Phillip
Harris

Qiao
He

Xuechun
He

Yunfan
He

Alexander
Hof

Jiaqi
Hou

Xiao
Hou

Aidan
Howells

Bingyang
Hu

James
Hu

Andrew
Hua

Congfang
Huang

Hongyi
Huang

Shengyuan
Huang

Tianhong
Huang

Yupei
Huang

Shouwei
Hui

Amin
Idelhaj

Josiah
Jacobsen-Grocott

Dionel
Jaime

Jiwoong
Jang

Shiyu
Ji

Ruofan
Jiang

Yize
Jiang

Jiaxin
Jin

Changhun
Jo

Jeremy
Johnson

Haowei
Kan

Hyun
Kim

Sang-heum
Kim

Woojin
Kim

Wooyeon
Kim

Andrew
Krenz

Kevin
Kristensen

Robert
Laudone

Brandon
Legried

Daniel
Levitin

Boyang
Li

Chonghan
Li

Jianhui
Li

Nianzi
Li

Xiaocheng
Li

Ying
Li

Yingda
Li

Yining
Li

Yuchen
Li

Yun
Li

Jingwei
Liu

Xuanning
Liu

Yuxin
Liu

Zhen
Liu

Ziyi
Liu

Ruiyu
Lu

Zheng
Lu

Yu
Luo

Tairan
Ma

Ziqi
Ma

Parvathi
Madathil Kooloth

Harry
Mainluu

Bingyu
Mao

David
Marsico

Alexander
Mine

Liban
Mohamed

Anjali
Nair

Lorenzo
Najt

Sean
Nemetz

Kit
Newton

Tung
Nguyen

Nathan
Nicholson

Patrick
Nicodemus

Eiki
Norizuki

Bryan
Oakley

Changkeun
Oh

Ivan
Ongay Valverde

Solly
Parenti

Jaeun
Park

Varsha
Pendyala

Yifan
Peng

Erika
Pirnes

Worapon
Piyapun

Michael
Powers

Jordan
Radke

Chenwei
Ruan

Soumya
Sankar

Jeremy
Schwend

Ian
Seong

Kyriakos
Sergiou

Xiao
Shen

Feng
Sheng

Ziming
Shi

Connor
Simpson

Evan
Sorensen

Vladimir
Sotirov

Michael
Spoerl

Rajat
Srivastava

Rajula
Srivastava

Micky
Steinberg

Amelia
Stokolosa

Daqin
Sun

Yu
Sun

Yuou
Sun

Dichen
Tan

Adrian
Tovar Lopez

Son
Tu

Yunus
Tuncbilek

Jason
Turner

Bogdan
Veklych

David
Wagner

Lizhe
Wan

Enze
Wang

Jiacheng
Wang

Jingquan
Wang

Junyu
Wang

Kechun
Wang

Niudun
Wang

Rui
Wang

Senhao
Wang

Xinpeng
Wang

Yipei
Wang

Yixian
Wang

Zhiwei
Wang

Zinan
Wang

Fei
Wei

Junyi
Wei

Yi
Wei

Yifan
Wei

Xin
Wen

Benjamin
Wright

Yandi
Wu

Zhennan
Wu

David
Xia

Hengyang
Xu

Jiaming
Xu

Liding
Yao

Jenny
Yeon

John
Yin

Dewei
Yu

Jiayi
Yu

Polly
Yu

Shuqi
Yu

Chaojie
Yuan

Ye
Yuan

Feiyu
Yue

Alisha
Zachariah

Ashley
Zhang

Chuanqi
Zhang

Fusheng
Zhang

Lexin
Zhang

Lingxiao
Zhang

Sitao
Zhang

Yang
Zhang

Yeyu
Zhang

Ying
Zhang

Yinling
Zhang

Yue
Zhang

Zhenyi
Zhang

Zijie
Zhang

Hong
Zhao

Ziwei
Zhao

Yanghongbo
Zhou

Tianyu
Zhu